Przed logowaniem sprawdź czy korzystasz z szyfrowanego połączenia ("zatrzaśnięta kłódka" w pasku przeglądarki).

Upewnij się, że strona zabezpieczona jest ważnym certyfikatem wystawionym dla domeny Centrum Usług Internetowych.

Nigdy nie ignoruj ostrzeżeń przeglądarki o błędnym certyfikacie.
PRZYPOMINAMY O ZASADACH BEZPIECZNEGO KORZYSTANIA Z BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ

  1. Zabezpiecz komputer aktualnym oprogramowaniem antywirusowym oraz zaporą (firewall)
  2. Regularnie aktualizuj system operacyjny, wersję przeglądarki oraz oprogramowanie na stacji roboczej korzystającej z bankowości elektronicznej
  3. Uważaj na nietypowe informacje z banku, nie wykonuj podejrzanych poleceń, a w szczególności nie instaluj oprogramowania z niezaufanego źródła
  4. Po zakończeniu pracy w bankowości elektronicznej wyloguj się używając przeznaczonej do tego opcji w aplikacji, gwarantuje to poprawne zamknięcie sesji przez użytkownika
  5. Nie instaluj oprogramowania jeżeli instrukcja instalacji zawiera zalecenie rezygnacji ze skanowania aplikacji oprogramowaniem antywirusowym
  6. Chroń dane dostępowe do bankowości elektronicznej
  7. Nie loguj się i nie dokonuj płatności w punktach bezpłatnego publicznego dostępu do Internetu - w tzw. hot-spotach
  8. Sprawdź poprawność numeru NRB przed i po podpisie przelewu
  9. Zwróć szczególną uwagę na poprawność numeru NRB po wklejeniu go ze schowka systemu. Najlepiej zrezygnuj z kopiowania NRB
Szczegółowe informacje o zagrożeniach można sprawdzić na stronie Związku Banków Polskich: http://zbp.pl/dla-konsumentow/bezpieczny-bank/aktualnosci

W przypadku dodatkowych pytań lub wątpliwości skontaktuj się z Bankiem.