Jeżeli zauważysz nietypowy wygląd strony do logowania, poinformuj bank o takiej sytuacji.

Zawsze weryfikuj czy numer rachunku (NRB) podpisywanego i przekazywanego do realizacji przelewu jest prawidłowy!Autoryzacja
Logowanie:
Identyfikator użytkownika:
:
PIN:  

PRZYPOMINAMY O ZASADACH BEZPIECZNEGO KORZYSTANIA Z BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ

  1. Zabezpiecz komputer aktualnym oprogramowaniem antywirusowym oraz zaporą (firewall)
  2. Regularnie aktualizuj system operacyjny, wersję przeglądarki oraz oprogramowanie na stacji roboczej korzystającej z bankowości elektronicznej
  3. Zweryfikuj czy certyfikat strony wystawiony jest dla Centrum Usług Internetowych przez firmę Thawte lub DOMENY.PL, (kliknięcie na "zatrzaśniętą kłódkę" w pasku przeglądarki). Brak "zatrzaśniętej kłódki" oznacza, że mamy do czynienia z niebezpiecznym połączeniem, w którym dane nie są szyfrowane
  4. Po zakończeniu pracy w bankowości elektronicznej wyloguj się używając przeznaczonej do tego opcji w aplikacji, gwarantuje to poprawne zamknięcie sesji przez użytkownika
  5. Chroń dane dostępowe do bankowości elektronicznej
  6. Nie loguj się i nie dokonuj płatności w punktach bezpłatnego publicznego dostępu do Internetu - w tzw. hot-spotach
  7. Sprawdź poprawność numeru NRB przed i po podpisie przelewu
  8. Zwróć szczególną uwagę na poprawność numeru NRB po wklejeniu go ze schowka systemu. Najlepiej zrezygnuj z kopiowania NRB
  9. Aby zminimalizować możliwość ataku upewnij się, że baza wirusów programu antywirusowego jest aktualna i zainstaluj dwustronny firewall na komputerze.
  10. Karta mikroprocesorowa używana do podpisu zleceń musi zostać usunięta z czytnika po zakończeniu procesu autoryzacji i odpowiednio zabezpieczona.

Szczegółowe informacje o zagrożeniach można sprawdzić na stronie Związku Banków Polskich: http://zbp.pl/dla-konsumentow/bezpieczny-bank/aktualnosci

W przypadku dodatkowych pytań lub wątpliwości skontaktuj się z Bankiem.